2016-11-25

Värnamo - länets tredje bästa skolkommun

Aneby, Tranås och Värnamo är bästa skolkommuner i Jönköping län. Det visar SKL:s Öppna jämförelser Grundskola 2016. Värnamo hamnar på plats 70 av Sveriges 290 kommuner. En förbättring med en placering jämfört med år 2015.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gör Öppna jämförelser för att ge en översiktlig bild av resultaten i skolan, både nationellt och för respektive kommun. Politiker, tjänstemän, skolledare och lärare kan använda rapporterna för att förbättra verksamheten.

Undersökningen för läsåret 2015/2016 visar att Värnamo kommuns grundskolor totalt håller god kvalitet. Här är några exempel: 

  • 82 procent av eleverna i årskurs 9 uppnår kunskapskraven i alla ämnen jämfört med 77 procent för riket.
  • 88 procent av eleverna i årskurs 9 är behöriga till gymnasiet jämfört med 86 procent för riket.
  • I elevenkäten, som mäter elevernas syn på skolan för årskurs 5 och 8, ligger Värnamo som riket men utmärker sig positivt när det gäller flickor i årskurs 8.

- Öppna jämförelser ger oss ett bra underlag för att ytterligare kunna utveckla och förbättra vår verksamhet. Ett utvecklingsområde vi ser i årets jämförelse är att öka våra elevers nyfikenhet av skolarbetet och deras lust att lära sig mer, säger Helena Svensson, kvalitetschef på barn- och utbildningsförvaltningen.

Öppna jämförelser Grundskola 2016 på SKL:s webbplatslänk till annan webbplats

Publicerad 2016-11-25
av Anna Grunditz

Skriv ut