2017-01-20

Vallens förskola har fått utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

Vallens förskola har, som andra förskola i Värnamo kommun, blivit tilldelad utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling. Utmärkelsen delas ut av Skolverket

I oktober slogs förskolorna Corallen, Kvarnängen och Långstrumpan samman och flyttade in i gemensamma lokaler i Vallens förskola. Som en del i arbetet att bilda en enhet av tre separata förskolor påbörjade personalen en tid innan sammanslagningen processen med att tillsammans arbeta för att göra Vallens förskola till en Förskola för hållbar utveckling.

Engagerad personal

Genom personalens samlade kompetenser ansökte förskolan om utmärkelsen och i slutet av december kom beskedet att Vallens förskola nu kunde titulera sig ”Skola för hållbar utveckling”.

-Det är spännande att få en sådan här utmärkelse vid uppstarten av en ny förskola. Personalen har lagt ner ett stort arbete på att iordningsställa de nya lokalerna. Nu känns det väldigt inspirerade och vi ser stora möjligheter nu när många praktiska bitar börja falla på plats, säger förskolechef Ulrika Pettersson.

Skola för hållbar utveckling

En Skola för hållbar utveckling jobbar med ett helhetsgrepp runt frågor som rör hållbar utveckling. Det handlar om att integrera frågeställningar runt miljö, sociala och ekonomiska frågor i undervisningen, att göra barn och ungdomar delaktiga i lärprocessen och att förbereda dem för framtiden. De verksamheter som uppvisar kontinuitet i detta arbete med tydlig koppling till styrdokumenten uppfyller också kraven för att få utmärkelsen Skola för hållbar utveckling.

Aktivt arbete med hållbar utveckling

Nylunds förskola var först ut i Värnamo kommun med att få utmärkelsen Skola för hållbar utveckling, nu följt av Vallens förskola. På flera förskolor pågår ett aktivt arbete med hållbar utveckling.

- Bland annat pågår ett arbete på samtliga förskolor som vi kallar ”Giftfri förskola”. Det handlar om att minska de miljögifter som barnen utsätts för på förskolan och få bort farliga ämnen, berättar Ulrika.

Bidrar till att nå kommunens mål

Barn- och utbildningsförvaltningen i Värnamo kommun har som mål att alla skolor och förskolor ska arbeta aktivt med hållbar utveckling.

- Genom vårt arbete med hållbar utveckling drar vi även vårt strå till stacken till att nå det kommunövergripande målet; att underlätta för klimatsmarta val. Att Vallens förskola blivit tilldelade den här utmärkelsen visar att vi är på rätt väg, säger verksamhetschef Daniella Rydberg.

Invigning och firande

Någon gång under februari eller mars hålls invigningen av Vallens förskola. Då planerar förskolan att även uppmärksamma utmärkelsen Skola för hållbar utveckling.

 

Här kan du läsa mer om Vallens förskola

Skolverkets information om Skola för hållbar utvecklinglänk till annan webbplats

Nylunds förskola, skola för hållbar utveckling

Ulrika Pettersson är förskolechef på Vallens förskola

Publicerad 2017-01-20
av Anna Grunditz

Skriv ut