2016-11-24

Nytt avtal för skolfotografering

Barn- och utbildningsförvaltningen i Värnamo kommun har inför läsåret 2016-2017 upphandlat ett avtal för skolfotografering som innebär att enbart grupp/klassfoton kommer att tas i verksamheterna. Inga porträttbilder kommer att tas.

Barn- och utbildningsförvaltningen i Värnamo kommun har inför läsåret 2016-2017
upphandlat ett avtal för skolfotografering. Upphandlingen genomfördes efter ett
gemensamt beslut från rektorer och förskolechefer.

Det nya avtalet innebär att enbart grupp/klassfoton kommer att tas i verksamheterna. Inga porträttbilder kommer att tas. Avtalet gäller till och med 30 juni 2018 med möjlighet till förlängning.

I grundskolan tas klassfoton vid varje nytt läsår. Klassfotona sätts samman i en
skolkatalog som sedan ges möjlighet att köpa.

Vid förskolorna fotograferas en gruppbild som sedan ges möjlighet att köpa.
Förskolorna väljer själva med vilket intervall de vill genomföra fotograferingen.

Skolor med pågående avtal har kvar porträttfotograferingen avtalstiden ut

Då vissa skolor har pågående avtal med andra leverantörer kommer det nya avtalet inte att gälla för samtliga skolor förrän om två år. Detta innebär att
porträttfotografering fortfarande kommer att genomföras på skolor med pågående
avtal.

De skolor som har pågående avtal är:

Rörstorpsskolan – pågående avtal läsåret 2016/2017

Apladalsskolan – pågående avtal läsåret 2016/2017 och
läsåret 2017/2018

Gröndalsskolan – pågående avtal läsåret 2016/ 2017 och
läsåret 2017/2018

Bor skola – pågående avtal läsåret 2016/ 2017 och läsåret
2017/2018

Forsheda skola 7-9 - pågående avtal läsåret 2016/ 2017 och
läsåret 2017/2018

 

Publicerad 2016-11-24
av Anita Johansson

Skriv ut