2017-03-31

Ny e-tjänst för förskola och fritidshem

Den 26 april inför vi en ny e-tjänst för barnomsorg. Den nya e-tjänsten heter IST förskola och fritidshem och kommer att ersätta Dexter. Dexter släcks ner den 21 april.

I IST förskola och fritidshem kommer du att ansöka om barnomsorg, lämna in schematider, ange inkomstuppgifter, säga upp plats samt ändra personuppgifter så som e-post, adress och ändrade familjeförhållanden.

Information via e-post

Alla ärenden gällande din barnomsorg kommer fortsättningsvis enbart att hanteras i vår nya e-tjänst. För att du ska få information om bland annat platserbjudande och schema måste du ange din e-postadress och ditt telefonnummer i den nya e-tjänsten. Dessa uppgifter kan du logga in och fylla i/kontrollera från och med 26 april. Kontrollera också att alla övriga uppgifter stämmer.

Lägg in schema senast 2 maj

Ditt barns nuvarande schema förs inte automatiskt över till den nya tjänsten. Därför måste du själv lägga in schemat på nytt, senast 2 maj.

Logga in med e-legitimation

Den största nyheten med den nya e-tjänsten är att du inte behöver några inloggningsuppgifter utan kan logga in via e-legitimation. Du kommer att nå den nya e-tjänsten på sidan Skolportalen på kommunens hemsida www.varnamo.se/skolportalen

När du loggat in

När du loggat in hittar du alla dina uppgifter under Min sida. Du hittar även länkar för ansökan om förskoleplats/familjedaghem eller fritids.

Mina ärenden - Här hittar du pågående ärenden, t ex platserbjudande som ska besvaras.

Mina placeringar - Här finns information om dina barns placeringar. Här kan du ändra schema och säga upp en plats.

Min familj - Här kan du ändra familjeförhållanden.

Mina uppgifter - Här kan du ändra/lägga till kontaktuppgifter och anmäla ändrad inkomst.

Kontakt

Om du har frågor om den nya tjänsten är du välkommen att kontakta din placeringsassistent.

Lisbeth Ringquist
0370-37 78 56
isbeth.e.ringquist@edu.varnamo.se

Pernilla Svensson
0370-37 78 57
pernilla.p.svensson@edu.varnamo.se

Användarmanual för IST förskola och fritidshem

I manualen för IST förskola och fritidshem får du information om hur du ansöker om plats i förskola/fritidshem samt hur du ändar grund för placering och schema.

Manual IST förskola och fritidshemPDF

Publicerad 2017-04-25
av Anna Grunditz

Skriv ut