2016-12-16

Nya avgiftsnivåer för förskola och fritidshem

Från och med 1 januari 2017 kommer inkomsttaket för förskola och fritidshem att höjas till 45 390 kronor per månad. Höjningen beror på att inkomsttaket indexerats. Detta medför nya avgiftsnivåer för förskola och fritidshem.

Avgiftsnivåerna blir enligt följande (som barn 1 räknas det yngst placerade barnet i familjen):

Avgiftsnivåer från och med 1 januari 2017

Förskola/pedagogisk omsorg

Barn 1: 3% av inkomsten -  dock högst 1 362 kr/mån

Barn 2: 2% av inkomsten - dock högst 908 kr/mån

Barn 3: 1% av inkomsten - dock högst 454 kr/mån

Barn 4: Ingen avgift tas ut

Avgift för allmän förskola

Barn 1: 2,242% av inkomsten - dock högst 1 018 kr/mån

Barn 2: 1,495% av inkomsten - dock högst 679 kr/mån

Barn 3: 0,747% av inkomsten - dock högst 339 kr/mån

Barn 4: Ingen avgift tas ut

Avgift för fritidshem/pedagogisk omsorg

Barn 1: 2% av inkomsten - dock högst 908 kr/mån

Barn 2: 1% av inkomsten - dock högst 454 kr/mån

Barn 3: 1% av inkomsten - dock högst 454 kr/mån

Barn 4: ingen avgift tas ut

Ytterligare information om barnomsorgsavgift


Publicerad 2016-12-28
av Ingela Zander

Skriv ut