2016-11-21

Kulturskolan får en halv miljon till bild, form och media 

Värnamo Kulturskola får 500 000 kronor i statliga medel för att starta en ny inriktning och för att bredda sin verksamhet.

Det är statens Kulturråd som delar ut pengarna för kvalitetshöjande insatser. Kulturskolan sartar en ny inriktning, Bild och form och estetiska media och breddar sin verksamhet genom att ta in fler elever på befintliga kurser och bli en Kulturskola för alla.

Självkänsla ett ledord

Värnamo Kulturskola har under en tid uttryckt en vilja att vilja starta det fjärde och sista benet, Bild och form och estetisk media (innefattar film och foto). Då medlen tilldelas under två år hoppas Kulturskolan på att kommunen kan gå in med liknande medel så det blir en stabil och långsiktig del av Kulturskolans verksamhet.

- Vi vill ta tillvara barnens olika förutsättningar och erfarenhet och se dessa som en tillgång i verksamheten. Identitetsskapande och självkänsla är ledord för verksamheten där intryck, uttryck och avtryck går hand i hand, säger Andreas Westberg, kulturskolechef i Värnamo kommun.

Verksamhet för alla

Han vill att Kulturskolan ska vara en verksamhet för alla och en arena där barn och ungdomar men också vuxna får mötas och skapa tillsammans.

- Vi är en lärande organisation med syfte att erbjuda kvalitativa och spännande utmaningar där barn och ungdomar får växa tillsammans.
Syftet är också att göra Kulturskolan mer synlig och tillgänglig för de som i dag inte har möjlighet att ta del av vår verksamhet, säger han.

Kulturskolan i Värnamo.

Publicerad 2016-11-24
av Anita Johansson

Skriv ut