2016-11-24

Bra betyg för Värnamos skolor

Värnamos grundskolor får fortsatt gott betyg i den årliga rankningen av landets kommuner. Värnamo hamnar på plats 65 av Sveriges 290 kommuner i SKL:s Öppna jämförelser.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gör Öppna jämförelser för att ge en översiktlig bild av resultaten i skolan, både nationellt och för respektive kommun. Politiker, tjänstemän, skolledare och lärare kan använda rapporterna för att förbättra verksamheten.

Undersökningen för läsåret 2014/2015 visar att Värnamo kommuns grundskolor totalt håller god kvalitet. Här är några exempel:

  • 81 procent av eleverna i årskurs 9 uppnår kunskapskraven i alla ämnen jämfört med 75 procent för riket.
  • Genomsnittligt meritvärde för elever i årskurs 9 är 227,1. Vilket placerar Värnamo kommun på plats 54 av Sveriges 290 kommuner (genomsnittsvärdet är 220,3).
  • Andelen behöriga lärare i Värnamo kommun är 92 procent. Genomsnittet i riket är 88 procent.

-Vi är glada att vi hamnar långt upp i rankningen. Det viktiga är att ständigt arbeta med utveckling och förbättring av verksamheten säger Elisabet Nord barn- och utbildningschef i Värnamo kommun.

-I rankningen hamnar vi på plats 65 av Sveriges 290 kommuner. Vårt mål är att Värnamo ska vara en av Sveriges tre bästa skolkommuner år 2020, säger Glenn Lund, ordförande för barn- och utbildningsnämnden.

-Öppna jämförelser är ett bra verktyg för oss för att se vad vi behöver rikta in vårt utvecklingsarbete på. Elevenkäterna visar att vi behöver arbeta med inflytande, delaktighet och höga förväntningar på alla nivåer, säger Elisabet Nord.

Läs rapporten Öppna jämförelser: grundskola 2016 på SKL:s webbplatslänk till annan webbplats

Publicerad 2016-11-24
av Anita Johansson

Skriv ut