2017-02-06

Avgiftskontroll av barnomsorgsavgifter

Värnamo kommun har genomfört den årliga inkomstkontroll av alla vårdnadshavare som hade barnomsorg under 2015. En faktura kommer att skickas i februari till de hushåll som visat sig ha debiterats för låg avgift för barnomsorgen under den kontrollerade perioden.

En återbetalning kommer att göras senare under våren till de hushåll som betalat för hög barnomsorgsavgift under 2015.

Efterdebiteringen eller återbetalningen görs efter en genomförd kontroll av de inkomstuppgifter som vårdnadshavare med barn inom barnomsorgen lämnat för år 2015. Hushållens totala taxerade årsinkomst för 2015, enligt Skatteverkets uppgifter, har jämförts med den inkomstuppgift som lämnats till Värnamo kommun.

Ytterligare information om avgiftskontrollen


Publicerad 2017-02-06
av Anna Grunditz

Skriv ut