Starta fristående verksamhet

Från och med 1 juli 2009 infördes i skollagen en kommunal bidragsskyldighet (barnomsorgspeng) till enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Syftet är att öka föräldrarnas valfrihet och möjligheter att välja olika former av barnomsorg eller pedagogiska verksamheter för sina barn. De verksamheter som kan anordnas är:

  • pedagogisk omsorg
  • förskola
  • fritidshem
  • förskola och fritidshem.

Bidragsskyldigheten innebär att förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet i fristående regi som godkänts av kommunen, samt pedagogisk omsorg där kommunen beslutat om rätt till bidrag, är enligt skollagen 2010:800 berättigade till kommunalt bidrag.

Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sin egen förskole-, fritidshemsverksamhet samt pedagogisk omsorg.

Om du som enskild huvudman vill bedriva fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg ansöker du om detta hos barn- och utbildningsförvaltningen. Kontakta utvecklingsstrateg Bosse Johanson för ytterligare information.

Granskad 2018-02-09
av Helena Bengtsson