Växelvis boende

En elev i grundskolan med växelvis boende kan ha rätt till skolskjuts från den ena eller båda adresserna. Med växelvis boende menas att eleven vistas ungefär lika mycket tid hos båda vårdnadshavarna och att boendet är varaktigt. Eleven är folkbokförd hos en av vårdnadshavarna.

Vid växelvis boende inom kommunen ska behovet av skolskjuts prövas från båda vårdnadshavarnas folkbokföringsadresser under förutsättning att eleven får sin skolgång vid anvisad skola utifrån någon av vårdnadshavarnas adresser.

Kommunen är inte skyldig att anordna skolskjuts mellan olika kommuner.

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende ska ske inför varje nytt läsår.

Granskad 2017-09-12
av Anna Grunditz