Upptagningsområden

I kartorna nedan ser du vilket upptagningsområde som gäller för respektive skola och vilka gränser som gäller för rätt till skolskjuts.

Elever som bor utanför de på kartan angivna zongränserna och inom skolans upptagningsområde har rätt till skolskjuts.

 


För elever på Rörstorpsskolan utgår normalt ingen skolskjuts.

Granskad 2018-05-15
av Anna Grunditz