Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2019-03-12

Uppdragsutbildning inom demensområdet

Vuxenutbildningen har under vintern genomfört en uppdragsutbildning med uppdrag från Omsorgsförvaltningen. Det är Renette Johansson och Andreja Idström, lärare på vård- och omsorgsutbildningen som är ansvariga för utbildningen.

Utbildningen ses som en kompetenshöjande insats, att utbilda personal inom omsorgsförvaltningen, under namnet Fortbildning inom demensområdet. Syftet är att ge befintlig personal på enheten fördjupad kompetens då de i samband med en genomförd omorganisation kommer arbeta mer med målgruppen personer med demens än tidigare.

Utbildningen har pågått vid fyra tillfällen, totalt 16 timmar och gått igenom områdena: Demenssjukdomar, bemötande och förhållningssätt, Beteendemässiga och psykiska symptom vid demens (BPSD). Utbildningen har bestått av föreläsningar, gruppdiskussioner och enskilda reflektioner. Utbildningen har genomförts av elva deltagare.

Senast uppdaterad:
2019-03-15