Mat, lunch

I Värnamo kommuns skolor och förskolor erbjuder vi goda och näringsriktiga måltider, tillagade av kunnig och serviceinriktad personal, serverade i en trivsam miljö.

Serviceförvaltningens kostorganisation ansvarar för skolornas och förskolornas måltider. De arbetar efter Värnamo kommuns mat- och måltidspolicy och följer Livsmedelsverkets rekommendationer "Bra mat i skolan" och "Bra måltider i förskolan". Kostorganisationen arbetar för att främja bra matvanor och för att erbjuda barn och elever näringsrika och välbalanserade måltider.

I Värnamo kommuns mat- och måltidspolicy står bland annat följande:

  • Måltiderna inom förskola och skola ska lägga grunden för och främja bra matvanor.
  • Menyerna ska vara näringsberäknade och det rekommenderade energi- och näringsbehovet ska tillgodoses sett över en månad.
  • Lunchen ska ge cirka 30 procent av dagsbehovet av energi och näringsämnen.
  • Inom förskolan ska frukost, lunch och mellanmål tillsammans ge 65-70 procent av dagsbehovet av energi och näringsämnen och präglas av valfrihet.

På många förskolor och skolor tillagas hela måltiden i det egna köket. Till några enheter levereras maten från ett närliggande kök. Kökspersonalen strävar efter att tillaga maten från grunden och använder i så liten utsträckning som möjligt hel- och halvfabrikat.

Alla elever inom förskola och skola erbjuds fri skolmåltid.

Granskad 2018-05-15
av Anna Grunditz