Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
33183 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Rektor för Tekniksektorn
Svante Leo
svante.leo@edu.varnamo.se

Rektor för Humanistsektorn
Inga-Lill Svanholm
inga‑lill.svanholm@edu.varnamo.se

Rektor för Entreprenörsektorn
Andreas Nelander
andreas.nelander@edu.varnamo.se

Rektor för Utvecklingssektorn
Viktor Radell
viktor.radell@edu.varnamo.se

Besöksadress
Prostgårdsvägen 3
331 83 Värnamo

Enheten för flerspråkighet

Enheten för flerspråkighet ansvarar för modersmålsundervisning, modersmålsstöd i förskolan, studiehandledning på modersmål i grund- och gymnasieskolan och mottagande av nyanlända.

Enheten fungerar som en röd tråd i arbetet med flerspråkighet från barnomsorg till gymnasium och är ett stöd för Värnamo kommuns skolor och förskolor i arbetet med flerspråkighet och inkludering.

Enhetens mål är att arbeta för att skolan ska erbjuda likvärdiga möjligheter till utbildning och att alla barn, oavsett modersmål, ska nå samma skolresultat i Värnamo kommun.

Ungefär en fjärdedel av barnen och eleverna i Värnamo kommuns skolor och förskolor har utländsk bakgrund. De är antingen födda utomlands eller födda i Sverige av föräldrar med utländsk bakgrund. Detta innebär att samtliga verksamheter dagligen kommer i kontakt med barn och elever med ett annat modersmål än svenska. Enheten för flerspråkighet är ett stöd för dessa verksamheter.

Senast granskad:
2018-06-19

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter