Val av skola, anvisad plats

När ditt barn ska börja i förskoleklass ska du välja skola till din sexåring. Kommunen gör en grundplacering av ditt barn på en skola utifrån de upptagningsområden som kommunen har fastställt.

Enligt skollagen har du rätt att välja en annan skola än den där barnet grundplacerats. Placering vid annan skola än den där barnet är grundplacerat erbjuds i mån av plats. Barnen i skolans närområde har alltid företräde enligt närhetsprincipen.

Registrera ditt skolval vid början i förskoleklass

Oavsett om du vill att ditt barn ska gå på den skola det grundplacerats eller om du önskar välja en annan skola ska du registrera ditt skolval.

Byta skola inom Värnamo kommun

Du har möjlighet att ansöka om att få byta till en annan grundskola i Värnamo kommun, till exempel om du flyttar inom kommunen. Kontakta rektorn på skolan som du önskar byta till. Det är rektorn på den nya skolan som godkänner eller avslår ansökan om skolbyte. Därefter gör du en ansökan om att få byta skola. Enklast gör du ansökan via vår e-tjänst. 

Skolgång i annan kommun

Är du folkbokförd i Värnamo kommun och önskar skolgång i en annan kommun ska du ansöka om detta. Du gör ansökan via blanketten Ansökan om skolgång i grundskola i annan kommun.

Granskad 2018-05-15
av Anna Grunditz