Värnamo kommun logotyp

Kontakt

Kontaktcenter
33183 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Frånvaroanmälan
0370-37 79 80

Rydaholms skola

Besöksadress
Alvestavägen 6
33176 Rydaholm

Rydaholms skola

Rydaholms skola är en modern och välutrustad F-6 skola med ungefär 200 elever i utkanten av Värnamo kommun. Våra klasser är åldershomogena och bland de yngre åren arbetar vi i mindre klasser för att gynna måluppfyllelsen. Bland de äldre eleverna arbetar vi i större elevgrupper där flera pedagoger möjliggör indelning i olika gruppkonstellationer utifrån behov.

Under 2016 har skolan utökat sina lokaler genom att rektorsexpeditionen flyttat till gamla Swedbanks lokaler. Detta har frigjort mer utrymme för undervisning i mindre grupper.

Här möts olika kulturer och språkgrupper

Rydaholms skola är en mångkulturell skola där olika kulturer och språkgrupper möts. Vi har ett nära samarbete med Unga internationella vänner som arbetar för att integrera nyanlända elever och deras familjer i den svenska skolan och vad gäller fritidsaktiviteter. Detta möjliggör en helhetssyn på eleverna som gagnar alla oavsett kulturell bakgrund.

Skolans arbetslag

På Rydaholms skola arbetar vi i arbetslag utifrån våra värdeord: Elevfokus, Samarbete, Öppen kommunikation och Humor och glädje.

Skolans arbetslag är: F-3, 4-6 och Fritids. I Humlegården kan eleverna få extra stöd och stöttning.

Kompissamtal varje vecka

För att stärka skolans gemenskap arbetar vi i åldersblandade grupper i så kallade kompissamtal. Dessa samtal äger rum varje vecka utifrån ett aktuellt ämne. Då träffas elever från olika klasser för att samtala om till exempel bemötande, skolans regler och om hur vi vill vara mot varandra.


Senast granskad:
2018-08-09

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se

 

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

 

Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo

 

Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

 

Organisationsnummer
212000-0555
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp