Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
33183 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Rektor
Anna Skärin
anna.e.skarin@edu.varnamo.se

Biträdande rektor
Marcus Skytt
marcus.a.skytt@edu.varnamo.se

 

Rörstorpsskolan

Besöksadress
Vallmovägen
331 42 Värnamo

Frånvaroanmälan
0370-37 79 80

Rörstorpsskolan

Skolan är en 1-5 skola och ligger i området Rörstorp. Barnen kommer från områdena Rörstorp, Vråen och Öster. Bebyggelsen är radhus, flerfamiljshus och villor med och skolan har nära till både Vråen centrum, skog och strövområden.

Om skolan

Skolan arbetar i åldershomogena klasser från år F till år 5. Vi förbereder barnen inför dagens och framtidens samhälle genom att väcka elevernas lust och nyfikenhet. Skolan har kompetent och engagerad personal. Vi satsar mycket på naturvetenskap, språk och matematik.

Skolan har en väl fungerande verksamhet som förebygger mobbning. Trygghetsgruppen och regelbundna "vänklasser" ger barnen en trygg och utvecklande miljö och bred social kompetens. Eleverna ges även inflytande i verksamheten genom klassråd, elevråd och matråd.

Skolans historia

De stora hyreshusen på Rörstorp byggdes i början av 1960-talet och samtidigt byggdes också den första delen av skolan. Den innehöll då tre lågstadieklasser och en lekskoledel. Barnkullarna var stora på 60-talet och efter några år byggdes skolan till med tre barackliknande byggnader, som var tänkta som provisorium. I början av 70-talet byggdes sedan mellanstadiedelen, och när barnantalet var som störst på området var skolan fyrparallellig på lågstadiet och treparallellig på mellanstadiet.

Den "provisoriska" byggnationen hängde med till början av 90-talet, då skolan genomgick en genomgripande ombyggnad. Rörstorpsskolan återinvigdes i april -96 och omfattar sedan hösten -96 skola, fritids och förskoleklass.


Senast granskad:
2018-08-09

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se

 

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

 

Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo

 

Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

 

Organisationsnummer
212000-0555
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp