Hanahöjskolan

Hanahöjskolan F-6 ligger i samhället Forsheda, ungefär 20 kilometer utanför Värnamo. På skolan går omkring 175 barn. Vi har två fritidsavdelningar; Polkagrisen och Pralinen.

På vår skola vill vi att alla:

 • visar respekt, omtanke och hänsyn mot varandra
 • tar ansvar för sitt handlande
 • använder ett vårdat språk
 • ska få ha arbetsro
 • respekterar tillsägelser från personalen
 • är rädda om skolans saker
 • hjälps åt att vårda vår gemensamma miljö

Våra regler:

 • Vi visar varandra respekt och är bra kompisar
 • Vi använder ett vänligt språk
 • Vi ger varandra arbetsro
 • Vi är rädda om skolans saker och miljö, både ute och inne
 • Vi lämnar värdesaker (leksaker, spel, mobiltelefoner) hemma

Föräldrasamråd

Föräldrasamrådet består av föräldrar, personal och skolledning. Från varje klass finns det en representant. Vår tanke med gruppen är att skapa ett forum för diskussioner mellan hem och skola. Skolan behöver föräldrarna för att skapa en bra och anpassad verksamhet, bollplank för goda idéer samt ett forum för utvecklingstankar.

Exempel på frågor som rådet kan påverka:

 • Aktuella verksamhetsfrågor
 • Arbetsmiljön för barn och elever
 • Plan mot diskriminering och kränkande behandling
 • Systematiska kvalitetsarbetet
 • Organisation

Granskad 2018-02-08
av Helena Bengtsson