Enehagens skola

Enehagens skola ligger i centrala Värnamo, men ändå med närhet till skog och mark. Inom gångavstånd finns såväl det som staden har att erbjuda som möjligheter till ett rikt friluftsliv med tillhörande sjö.

Om oss

Enehagen har varit en plats för undervisning ända sedan 1907. Vår nuvarande huvudbyggnad invigdes 1950. Den är i mycket gott skick och har renoverats senast 2012 i samband med att vi också fick en ny sidobyggnad.

Vi använder kulturskolans lokaler för musikundervisning. Dessutom är Tinas ö vår hemvist vad gäller idrottsundervisningen.

Enehagen är en F-5 skola med ca 380 elever. På skolan finns fem åldersblandade grupper, F-1 med integrerade fritidshem, Lönnen, Kastanjen och Boken. Personalen i F-1 grupperna arbetar i arbetslag bestående av lärare,förskollärare och fritidspedagoger. De äldre eleverna går i klasser år 2, 3,  4, och år 5. År 2 har ett eget fritidshem. Till eleverna i år 3-5 som behöver fritidshemsomsorg finns det en fritidsklubb.  

Vi erbjuder också Montessoripedagogik som enda skolan i Värnamo centralort Montessorispåret omfattar ca 65 elever från förskoleklass till år 5. HÄr arbetar man åldersblandat F-2 med förskollärare, lärare och fritidspedagoger samt även i år 3-5 med två lärare.

Enehagens skola arbetar för att utveckla elevernas  förmågor i enlighet med målen i läroplaner, kursplaner, skolplan etc. 

Vi har god måluppfyllelse på vår skola, eleverna trivs och det finns god studiero.

Till sin hjälp har eleverna ett fint, nyutrustat bibliotek. Skollunchen vid Enehagens skola tillagas i eget kök.

Föräldrar är alltid välkomna att delta i verksamheten, vi strävar efter att öka kontakten mellan hem och skola. Vi har ett skolråd med representanter för föräldrar, personal och skolledning.

Montessoriavdelning

På Enehagens skola finns idag en montessoriavdelning, som omfattar förskoleverksamhet och skolår 1-5. Barnen är delade i fyra grupper; F-klass, 1-2, 3 samt 4-5. Vi är fyra montessorilärare och två fritidspedagoger som arbetar i verksamheten.

Vi är en del av den kommunala skolan och vi har ett upptagningsområde som sträcker sig över Värnamo centralort. Den finns en aktiv föräldrarförening knuten till verksamheten.

Granskad 2018-01-12
av Anna Grunditz