Bors skola

Bors skola är sedan 2013 en 7-9 skola. Under läsåret 16/17 går det ungefär 210 elever på Bors skola.

Historia

Skolan byggdes 1979 som en högstadieskola med 2-3 klasser per årskurs. Högstadieeleverna hämtades från den östra kommundelen. Rydaholm, Horda, Gällaryd och Tånnö hade endast låg- och mellanstadieskolor. Högstadieeleverna från dessa orter gick i Bors högstadieskola.

1995 byggdes skolan om för att bli en skola i tiden för åk 6-9.

Granskad 2018-03-16
av Anna Grunditz