Grundskolor

I Värnamo kommun finns 18 grundskolor och en grundsärskola som är spridda geografiskt över hela kommunen. I våra grundskolor går cirka 4 200 elever.

Du kan läsa mer om respektive skola genom att klicka på skolans namn.

Värnamo kommuns grundskolor fördelade på ort

Granskad 2018-05-15
av Anna Grunditz