Grundskolor

I Värnamo kommun finns 19 grundskolor och en grundsärskola som är spridda geografiskt över hela kommunen. I våra grundskolor går cirka 3 900 elever.

Du kan läsa mer om respektive skola genom att klicka på skolans namn.

Värnamo kommuns grundskolor fördelade på ort

Granskad 2018-02-08
av Helena Bengtsson