Grundskola och förskoleklass

Till Värnamo kommuns skolor är du välkommen det år du fyller sex och ska börja i förskoleklass. Förskoleklassen är frivillig men grundskolan årskurs ett till nio är obligatorisk. Grundskolans verksamhet styrs av Skolverkets läroplan och kursplaner för grundskolan.

I Värnamo kommun finns 19 grundskolor och en grundsärskola som är spridda geografiskt över hela kommunen. I våra grundskolor går cirka 3 900 elever.


Granskad 2017-05-17
av Anna Grunditz

Skriv ut