Grundskola och förskoleklass

Till Värnamo kommuns skolor är du välkommen det år du fyller sex och ska börja i förskoleklass. Utbildning från förskoleklass till nio årskurs nio är obligatorisk. Grundskolans verksamhet styrs av Skolverkets läroplan och kursplaner för grundskolan.

I Värnamo kommun finns 18 grundskolor och en grundsärskola som är spridda geografiskt över hela kommunen. I våra grundskolor går cirka 4 200 elever.


Granskad 2018-05-15
av Anna Grunditz