Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Rydaholms skolas fritidshem
0472-37 83 02

Rektor
Elvira Zahirovic
elvira.zahirovic@edu.varnamo.se

T.f Biträdande rektor
Birgitta Pettersson
birgitta.petersson@edu.varnamo.se

Rydaholms skolas fritidshem

Rydaholms skolas fritidshem har ca 90 inskriva barn i åldrarna från 6 år och upp till 12 år. Fritidshemmet har öppet måndag till fredag kl. 6-18. I Värnamo kommun skiljer man på fritidshem och fritidsklubb, där fritidsklubb är för barn som går i årskurs 3 och uppåt.

Ett av verksamhetens viktigaste mål är att ständigt öka barnets förmåga att klara uppgifter på egen hand samt att träna den sociala kompetensen.

Vi arbetar utifrån läroplanens mål för fritidshemmet genom att betona det lärande som fritidshemmet möjliggör. Undervisningen i fritidshemmet ska utgå från elevens intresse, vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat. (LGR 11)

Hos oss har vi skapande aktiviteter, film, gympa och uteaktiviteter och givetvis prioriteras den fria leken!

Vi uppmuntrar föräldrar att hälsa på oss, ge förslag på aktiviteter samt komma på våra föräldrasammankomster. Vi vill ha en öppen dialog kring ditt barn och vår verksamhet.

Hitta till oss

Alvestavägen 6, 33176 Rydaholm

Senast granskad:
2019-10-24

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter