Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Exposkolans fritidshem


Expoklubbens fritidshem

076- 695 21 23


Exposkolan

Besöksadress
Expovägen 1
331 42 Värnamo

Rektor
Anna Skärin
anna.skarin@edu.varnamo.se

Biträdande rektor
Petra Cronholm
petra.cronholm@edu.varnamo.se

 

Exposkolans fritidsklubb

Vår fritidsklubb, Expoklubben finns i den nyöppnade Exposkolan i Värnamo och har ca 45 inskrivna elever från åldern 9-13 år. I Värnamo kommun skiljer man på fritidshem och fritidsklubb, där fritidsklubb är för barn som går i årskurs 3 och uppåt.

Vi har öppet varje dag från klockan 06-18. Vi äter frukost klockan halv 8.
På eftermiddagen kommer eleverna från skolan klockan 14, förutom på fredagar då de kommer klockan 13.00. Vi äter mellanmål klockan 14.30.

På Expoklubben erbjuder vi aktiviteter utifrån elevernas intresse exempelvis skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama. Vi erbjuder också lekar, fysiska aktiviteter och utevistelser.

Expoklubben har 45 inskrivna elever och vi är fem personal som arbetar här.

Målstyrd verksamhet

Vår verksamhet är målstyrd. Vi har också syfte och centralt innehåll att förhålla oss till. För att alla elever ska få samma chans till lärande behöver vi se läroplanens syfte och centrala innehåll som hjälpmedel för att skapa likvärdighet.

Våra delmål

  • Skapa goda relationer mellan pedagoger och elever.
  • Skapa trygghet för eleverna i den nya skolmiljön.
  • Anpassa verksamheten utifrån elevernas behov och intressen samt ge eleverna rätt förutsättningar för sin utveckling.

Hitta till oss

Expovägen 1, 331 42 Värnamo

Senast granskad:
2020-01-15

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter