Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Trälleborgs förskola

Avdelning ett
0370-37 74 65

Avdelning två
0370-37 76 38

Avdelning tre
0370-37 76 48

Avdelning fyra
0370-37 76 49

Rektor
Jessica Arousell
jessica.arousell@edu.varnamo.se

Besöksadress
Kolonigatan 8
331 50 Värnamo

Trälleborgs förskola

Förskolan ligger i anslutning till Trälleborgsskolan. Vår gård är väl tilltagen med stora möjligheter till utforskande och lek. 

Vår verksamhet ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn och barnen ska möta vuxna som ser varje barns möjlighet.

Hos oss är alltid barnen och deras nyfikenhet och intressen i fokus. Leken har en stor betydelse, vi upptäcker, utforskar och undersöker tillsammans med barnen.


Vi lägger stor vikt vid inskolningen, då vi tillsammans med föräldrarna skapar en god förutsättning till trygghet. Detta ger en bra start för fortsatt samarbete.


Hos oss möter du och ditt barn förskollärare, barnskötare, kokerska och lokalvårdare.

Vi har ett eget kök där våran kokerska lagar våra måltider.

 

Vi på Trälleborgs Förskola arbetar utifrån läroplanen för förskolan (lpfö 98) och våra egna prioriterade mål. Utvärdering av verksamheten sker kontinuerligt genom SKA (systematiskt kvalitetsarbete).

 

På Trälleborgs Förskola finns det fyra avdelningar, två avdelningar med barn i åldern 1-3 år och två avdelningar med barn i åldern 3-5år.

 

Funderar du på att söka plats på förskolan?
Kom gärna och gör ett studiebesök!

Hitta till oss

Kolonigatan 8, 331 50 Värnamo

avdelning 1 och 2
Barn som pysslar
Barn vid bilbana
Barn som räknar

Senast granskad:
2019-10-24

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter