Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Solstrålens förskola
0370-37 71 46

Rektor
Sabina Granviken
sabina.granviken@edu.varnamo.se

Besöksadress
Skolgatan, Kärda
331 95 Värnamo

Solstrålens förskola

Solstrålens förskola öppnade 2006 och har sina lokaler i Kärda skola. Förskolan är åldersblandad och det innebär att vi har barn i åldrarna 1-6 år. Vi samarbetar med fritids på skolan vid öppning och stängning.

I vår verksamhet har leken en stor betydelse. Leken är viktig då barnen utvecklar det sociala samspelet, språk, matematiskt tänkande, motorik, samarbete, empati, självständighet, glädje och fantasi, samt att det ges tillfälle att bearbeta andra händelser i leken.

Om oss

Vår målsättning är att:

  • Barn och vårdnadshavare ska känna sig välkomna och trygga.
  • Barn och pedagoger ska ha roligt tillsammans och barnen ska ha inflytande över sin dag.

På Solstrålens förskola arbetar fyra pedagoger, förskollärare och barnskötare tillsammans i arbetslag. Personal för kök och städ finns på skolan.

Lunchen kommer hit från tillagningskök på Forsheda skola. Frukost och mellanmål ordnas av förskolans personal.

Vår verksamhet utgår från förskolans läroplan, Lpfö-19. Vi erbjuder barnen en stimulerande miljö för lek och lärande. Vi dokumenterar verksamheten genom att göra pedagogiska planeringar där text och bild förekommer. Verksamhetens utveckling och barnens lärande blir tydligt och de pedagogiska planeringarna används i vårt systematiska kvalitetsarbete (SKA). Vi har analys- och planeringsdagar där vi reflekterar och analyserar verksamheten kontinuerligt.

Värdegrundsarbete genomsyrar all verksamhet där vi bland annat utgår från materialet ”Kompisböcker” och ”barnkonventionshäftena”.

Barngruppen är delad i två grupper; 1-3 åringar och 3-6 åringar, (kl.8.30-13.30).

För att stimulera barnens språk och kommunikation sjunger, ramsar och läser vi böcker varje dag. Några av de material vi använder oss av är: Månadens munmotorik ”lite mungympa varje dag gör munnen glad” samt Praxis och Fonomix som båda utgår från språkljud.

Vi arbetar med NTA, Naturvetenskap och teknik för alla, med hjälp av NTA-lådor med teman som ljud, ljus, vatten och luft får vi låna och använda i vår verksamhet. De innehåller enkla experiment som ger förståelse för naturkunskap och teknik på ett roligt och enkelt sätt.

Vi använder Ipads och projektor för det digitala lärandet. QR koder i verksamheten blir ett roligt och spännande inslag i olika aktiviteter.

Varje dag ges utrymme för skapande verksamhet som måla, rita, lek med lera, sy-, väv- och pärl-arbeten samt andra berikande material.

Vi har tillgång till skolans gymnastiksal ett par gånger i veckan. Vid dessa tillfällen lägger vi fokus på att träna motorik och kroppsuppfattning.

Vi har en bra och rymlig utegård, med möjligheter till olika aktiviteter och lek och som uppmuntrar till barnens nyfikenhet och utforskande. Då vi är ute mycket så bedrivs den pedagogiska verksamheten även där.

Närheten till skogen och elljusspåret gör att vi har möjlighet att gå dit. Här upplever barnen naturen med alla sina sinnen och får röra sig på ett naturligt sätt. Vi kan gå promenader i samhället där vi får uppleva vår närmiljö. I anslutning till vår utegård ligger skolgården med stora gräsytor, asfalterade ytor där vi kan cykla, kullar vi kan bestiga, grillplats mm.

Vi möter er vårdnadshavare genom inskolning och daglig tamburkontakt. Under året har vi föräldrasamverkan i form av föräldramöte, julfest, vår/sommarfest där barnen bruka få framträda med sång, rim och ramsor och rörelse. Föräldrarna står för samkvämet.

Utvecklingssamtal erbjuds en gång per år vid barnets födelsedag.

Vill du veta mer? Kom och besök oss eller ring.

Solstrålens förskola

Hitta till oss

Skolgatan, Kärda, 331 95 Värnamo

Senast granskad:
2019-10-24

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter