Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Renfanans förskola

Avdelning ett
0370-37 74 57

Avdelning två
0370-37 76 37

Avdelning tre
0370-37 74 61

Rektor
Malin Knuuttila
malin.knuuttila@edu.varnamo.se

Besöksadress
Blåbärsvägen 21-23
331 43 Värnamo

Renfanans förskola

Renfanans förskola ligger i Värnamo centralort och har nära till ett naturskönt skogsområde. Förskolan har tre avdelningar, en för de yngsta barnen och två för de äldre.

Tillsammans arbetar förskollärare och barnskötare i arbetslag. Vi har ett nära samarbete med kommunens modersmålspedagoger och arbetar aktivt med att barnen ska känna sig delaktiga i sin egen kultur och utveckla känsla och respekt för olika kulturer.

Stort fokus på leken

Vi utgår från förskolans läroplan där stort fokus läggs på leken. I leken utvecklar barnen samarbetsförmåga, problemlösning, symboliskt tänkande, fantasi, glädje, kommunikation, empati m.m. De får också möjlighet att göra egna val utifrån barns inflytande.

Digitala verktyg

Barnen får möjlighet att arbeta med IKT (informations och kommunikationsteknik) där våra verktyg är datorer, Ipads, activeboard och projector som vi använder för att utforska, dokumentera och lära oss på olika sätt.

Utvecklar lärandemiljön

Vi vidareutvecklar ständigt vår lärandemiljö utifrån barnens intressen och behov. I barnens språkutveckling använder vi även tecken som stöd.

Våra värdeord

Våra värdeord är: trygghet, glädje och lärande. Dessa ord är viktiga för oss i vårt arbete tillsammans med barnen.

Hitta till oss

Blåbärsvägen 21-23, 331 43 Värnamo

Senast granskad:
2019-10-24

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter