Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Fyrklöverns förskola
Snödroppens avdelning
0370-37 79 49

Gullvivans avdelning
0370-37 79 72

Blåsippans avdelning
0370-37 80 26

Vitsippans avdelning
0370-37 80 33

Rektor
Malin Rancinger
malin.rancinger@edu.varnamo.se

Besöksadress
Slättövägen 6
33171 Forsheda

Fyrklöverns förskola

Fyrklöverns förskola i Forsheda byggdes 1975 och är en av kommunens äldsta förskolor. Vi har gångavstånd till gymnastiksal, bibliotek, skog och tempererat utomhusbad. Vår utegård är en av de största som finns i kommunen, och vi lägger stor vikt vid daglig utevistelse.

Om oss

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan. Vi prioriterar att jobba med barnens matematiska, språkliga och sociala utveckling och stimulerar även lärande inom naturvetenskap och teknik.

I dagsläget har vi fyra avdelningar:

  • Gullvivan, småbarnsavdelning 1-3 år
  • Snödroppen, småbarnsavdelning 1-3 år
  • Vitsippan, storbarnsavdelning 3-5 år
  • Blåsippan, storbarnsavdelning 3-5 år

Vi främjar barnets lek och kreativitet både inomhus och utomhus genom planerade och fria aktiviteter. Vi vill stimulera barnens fantasi och nyfikenhet i leken och därmed stärka barnens sociala samspel med andra. Vi vill ge barnen en stimulerande miljö för att det hela tiden ska ske en utveckling.

På vår stora utegård finns det ett flertal lärandemiljöer. Det finns asfalterade cykelbanor, sandlådor, lekstuga, piltunnel, gungor, rutschbanor, klätterställning, snickarbod, syrendunge, träd och bärbuskar. Trädgården är kuperad och det finns mycket grönyta.

Samverkan och föräldrakontakt

Vi möter föräldrar genom inskolning, daglig tamburkontakt, utvecklingssamtal och föräldramöten.

Vi har ett stort samarbete mellan avdelningarna. Förskollärare och barnskötare arbetar tillsammans i arbetslag. "Våra barn är allas barn".

Vill du veta mer? Kom och besök oss eller ring.

Hitta till oss

Slättövägen 6, 33171 Forsheda

Senast granskad:
2019-10-29

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter