Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Borgens förskola, i Ur och skur
0370-37 77 90

Rektor
Jessica Arousell
jessica.arousell@edu.varnamo.se

Besöksadress
Alandsryd
33191 Värnamo

Borgens förskola - I Ur och Skur

Vår förskola är belägen i Friluftsgården Borgen, i ett naturskönt område i utkanten av Värnamo.

Om oss

Vi är en avdelning med barn i åldern 1-6 år. En av fördelarna med en åldersblandad barngrupp är att barnen ges möjlighet att vara tillsammans med samma barn och pedagoger under en längre tid. Barnen gynnas även socialt, de lär av varandra och lär sig även att visa hänsyn.

På förskolan arbetar två förskollärare, två barnskötare samt kökspersonal. Pedagogerna har förutom sin lärarutbildning även genomgått Friluftsfrämjandets grundutbildning i Ur och Skur.

Vi är utomhus varje dag

Vi på Borgens förskola har en varierad gård som uppmuntrar till många olika typer av lekar och vi går regelbundet till skogen med barnen i smågrupper.

Vi vistas ute varje dag året runt, men tiden för utevistelsen regleras efter väder, de små barnen vilar utomhus i vagnar.

I Ur och Skurpedagogiken

Läroplanen för förskolan ( Lpfö-18) är vårt styrdokument, men vi arbetar även efter Friluftsfrämjandets I Ur och Skur-pedagogik.

Grundidén i "I Ur och Skurpedagogiken" är att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen. Att upptäcka med alla sina sinnen och uppleva med hela kroppen ger fördjupad kunskap, det blir lättare att lära och du kommer ihåg vad du har lärt dig.

"I Ur och Skurpedagogiken" betonar att utomhusverksamhet är bra för barnens hälsa, motorik, koncentrationsförmåga, fantasi, självkänsla, det sociala samspelet och mycket mera. Vid lek i skogen ges inga färdiga lösningar utan barnen får använda sin fantasi och se möjligheter i det enkla, ett varierat naturmaterial ger kreativa bygg- och konstruktionslekar. Forskning som gjorts på förskolebarns lek i skogen ur ett genusperspektiv visar även att skogens öppna material inbjuder till mer jämställda lekar.

I Ur och Skurs mål med läroplanen som grund

Verksamheten ska sträva efter att varje barn:

  • Utvecklar intresse för och kunskaper om naturen samt utvecklar en naturkänsla.
  • Utvecklar kunskap om en hållbar livsstil.
  • Utvecklar kunskap om och praktiskt handlande efter allemansrätten.
  • Får stöd och stimulans i hela sin utveckling genom vistelse i naturen.
  • Får möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen.
  • Får utveckla grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv.


I Ur och Skur-andan handlar mycket om att ge barnen en positiv känsla för naturen – det ska vara lustfyllt att vara ute!

barnskacykla

Digitala verktyg

I dagens samhälle tycker vi att barnens lärande inom multimedia är ett viktigt komplement, vi söker information tillsammans med barnen med hjälp av iPads, dokumenterar verksamheten, går på uppdragsjakt med qr-koder och barnen får även prova enkel programmering m.m.

Vi utgår från barnen

Vi pedagoger utgår från barnens intresse, erfarenhet och utveckling och arbetar medupptäckande, medundersökande, medupplevande och medagerande tillsammans med barnen.

Välkommen att besöka oss på Borgens förskola!

Hitta till oss

Alandsryd, 33191 Värnamo

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Borgens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2019-2020.pdf 106 kB 2019-10-11 07.53

Senast granskad:
2019-10-14

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter