Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

NTA

Naturvetenskap och teknik för alla (NTA) är ett nationellt skolutvecklingsprogram. Det syftar till att stimulera nyfikenheten och öka intresset för naturvetenskap och teknik hos både barn, elever och lärare i förskola och grundskola.

Initiativtagare och samarbetspartner är Ingenjörsvetenskapsakademien och Kungliga Vetenskapsakademien.

Syftet med programmet är att stödja undervisningen genom att utbilda pedagoger i olika teman som sedan barn och elever arbetar praktiskt med.

NTA vilar på fem grundpelare:

  1. Ett frågebaserat, undersökande arbetssätt med experiment som grund.

  2. Tillgång till väl anpassat experimentmaterial i kombination med väl anpassade elev- och lärarhandledningar.

  3. Kontinuerlig kompetensutveckling av pedagoger och lärare.

  4. Fortlöpande utvärdering av elevernas lärande.

  5. Samverkan mellan skolor, kommuner, näringsliv, högskolor och universitet.

Samarbete med näringlivet

Värnamo kommun är sedan 2005 medlemmar i NTA. Vi samarbetar med lokala företag, Teknikcenter och Teknikcollage i Värnamo kommun.

NTA arbetar för att fler elever i Värnamo kommun ska komma i kontakt med naturvetenskap och teknik redan i de tidiga årskurserna. Detta för att möta näringslivets behov av framtida kompetens. Genom att samarbeta med näringslivet kan NTA praktiskt visa våra elever nyttan av sin kunskap.

Bli samarbetspartner!

NTA erbjuder olika samarbetsalternativ för näringslivet. De kan bland annat sponsra de temalådor som skola och elever arbeter med eller ta emot studiebesök på sina företag.

Vill du och ditt företag bli samarbetspartners till NTA, eller vill du veta mer om våra olika samarbetsmöjligheter, är du välkommen att kontakta våra NTA-samordnare.

Informationsblad om möjligheter till samarbete

Senast granskad:
2019-01-10

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter