Trälleborgskolans fritidshem

På Trälleborgsskolan finns idag fyra fritidshem för barn i åldrarna 6-8 år.
Pedagogerna på fritidshemmet arbetar under skoldagen i klasserna.
För de äldre barnen finns Fritidsklubben som har verksamhet för 9-12-åringar.

Granskad 2018-03-15
av Anna Grunditz