Rydaholms skolas fritidshem

Rydaholms skolas fritidshem har närmare 90 inskriva barn i åldrarna från
F-klass och upp till årskurs 6. Fritidshemmet har för närvarande öppet måndag till fredag kl. 06.30-17.30.

Ett av verksamhetens viktigaste mål är att ständigt öka barnets förmåga att klara uppgifter på egen hand samt att träna den sociala kompetensen. Det är viktigt att fastslå att fritidshemmet är ett komplement till hemmet.

Följande aktiviteter kan förekomma på Fritids: Skapande aktiviteter, film, gympa och uteaktiviteter. Givetvis prioriteras den fria leken!

Vi uppmuntrar föräldrar att hälsa på oss på Fritids, ge förslag på aktiviteter samt komma på våra föräldrasammankomster. Vi hoppas på en öppen dialog kring ditt barn och vår verksamhet.

Granskad 2018-03-15
av Anna Grunditz