Lindens fritidshem

Lindens fritidshem i Lanna är ett fritidshem med stora ambitioner. Närheten till naturen, barnens delaktighet och inflytande präglar verksamheten.

Vi strävar efter att skapa trygghet, tillhörighet och lust att utvecklas i sin egen takt. Genom "fritidstänk" planerar och utvärderar vi tillsammans vår verksamhet. Fritidshemmet erbjuder en stor variation och möjligheter till aktiviteter.
Vi strävar efter att ha en öppen dialog med föräldrar och samhället.

På Lindens fritidshem arbetar en pedagog som samarbetar med förskolan bland annat vid öppningar och stängningar.

Granskad 2018-04-13
av Anna Grunditz