Vallens förskola

Vallens förskola är en nyrenoverad förskola som ligger centralt i Värnamo med närhet till skog och natur. Förskolan har fyra avdelningar med åldrarna 1-3 år (avdelning 2 och 4)  och 3-6 år (avdelning 1 och 3).

Vi arbetar mycket med NTA (naturvetenskap och teknik i förskolan), värdegrundsarbete (alla barns lika värde), kultur, barns interkulturella värde m.m.

Om oss

Vår förskolas mål är att arbeta utifrån varje barns behov och mognad. Vi arbetar mycket med barns språk, kreativitet och nyfikenhet. Målet är att alla våra barn ska känna trygghet, respekt och empati mot varandra.

Vi försöker att ha en öppen dialog med vårdnadshavarna och tar gärna emot tips och idéer för att göra verksamheten ännu bättre.

Skola för hållbar utveckling

Vallens förskola är en certifierad "Skola för hållbar utveckling".

En Skola för hållbar utveckling jobbar med ett helhetsgrepp runt frågor som rör hållbar utveckling. Det handlar om att integrera frågeställningar runt miljö, sociala och ekonomiska frågor i undervisningen, att göra barn och ungdomar delaktiga i lärprocessen och att förbereda dem för framtiden.

De verksamheter som uppvisar kontinuitet i detta arbete med tydlig koppling till styrdokumenten uppfyller också kraven för att få utmärkelsen Skola för hållbar utveckling.

Skola för hållbar utveckling på Skolverkets hemsidalänk till annan webbplats

 

Nylunds förskola, skola för hållbar utveckling

Granskad 2018-03-15
av Anna Grunditz