Trälleborgs förskola, Värnamo

Trälleborgs förskola

Förskolan ligger i anslutning till Trälleborgsskolan. Vår gård är väl tilltagen med stora möjligheter till utforskande och lek. 

Vi är en traditionell förskola som ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Det är viktigt för oss att barnen ska känna trygghet och ha roligt tillsammans i förskolan. 

Om oss

Trälleborgs förskola finns det fyra avdelningar med totalt 70 barn i åldern 1-5 år. Två av avdelningarna är småbarnsavdelningar och två är syskonavdelningar.

Den pedagogiska personalen består av åtta förskollärare och fem barnskötare. Vi har en kokerska och en lokalvårdare. Utöver dem finns även modersmålspedagoger.

Vi arbetar efter läroplanen för förskolan och våra egna prioriterade mål. 

Granskad 2018-03-13
av Anna Grunditz