Snäckans förskola

Snäckans förskola ligger på Trälleborgsområdet i Värnamo och är en är en förskola med teknik- och naturvetenskaplig profil. Vi tycker det är viktigt att barnen tidigt får komma i kontakt med naturvetenskap och teknik, eftersom det i framtiden kommer behövas fler som utbildar sig inom dessa ämnen.

Hos oss ska barnen känna trygghet och ha roligt tillsammans. Vi följer förskolans läroplan och våra egna prioriterade mål, vilket bland annat innebär att trygghet, lek och språkutveckling är en röd tråd i vår verksamhet.

Om oss

På förskolan har vi två avdelningar med totalt 25 barn i åldern 1-5 år. Ena avdelningen är en utvidgad syskongrupp (1-5 år) medan den andra avdelningen är en syskongrupp (3-5 år). Våra yngsta barn sover ute i vagn året runt och vi bedriver mycket av verksamheten utomhus och är ute i alla väder.

Den pedagogiska personalen består av två förskollärare och tre barnskötare samt en resurs. Vi har också modersmålspedagoger som kommer några timmar varannan vecka och en lokalvårdare som kommer varje dag.

Om ni är nyfikna på vår verksamhet är ni välkomna att höra av er!

Granskad 2018-03-15
av Anna Grunditz