Ryttargårdens förskola, Rydaholm

Ryttargårdens förskola

Vår förskola ligger i utkanten av Rydaholm med egen gård och lekplats i anslutning till skogen. Vi är inspirerade av Reggio Emilia och deras synsätt på barn. Vi försöker se barnens olikheter, ta tillvara på dessa och se dem som en tillgång.

Om oss

Vi tycker det är viktigt att barn lär på olika sätt och av varandra. Vi försöker lyssna in barnens tankar och idéer. Förskolan har två avdelningar, Trollet för de yngre barnen (1-3 år) och Draken för de äldre barnen (3-6 år). På så sätt kan lokaler och material bättre anpassas efter barnens ålder och intressen. Vi förändrar vår miljö kontinuerligt.

För att synliggöra vår verksamhet och barnens utveckling dokumenterar vi med hjälp av digitala kort och texter.

Vår förskola har tillgång till en musikpedagog som i sin verksamhet knyter an till avdelningarnas teman.

På förskolan arbetar förskollärare, barnskötare samt en kokerska som tillagar maten i vårt kök. Dessutom är områdets dagbarnvårdare knuten till vår förskola.

Vill ni veta mer är ni välkomna att kontakta eller besöka oss. Ring gärna innan.

Granskad 2017-08-10
av Anna Grunditz