Rubinens förskola, Värnamo

Rubinens förskola

Vi finns i fräscha lokaler på Västermogatan i Värnamo. Hos oss får barnen möjlighet att upptäcka närmiljön, då vi har gångavstånd till Apladalen, centrum, biblioteket och järnvägsstationen. Rubinen består av två avdelningar med barn i åldrarna 1-3 och 3-5 år.

Om oss

För oss är det viktigt att barnen känner sig trygga och att de har roligt då de är på förskolan. Därför prioriterar vi leken, både inne och ute. Att stimulera barns språk är en viktig uppgift för oss på förskolan. Rubinen har en hälsoprofil vilken innebär att vi arbetar mycket med rörelse och minskat sötintag på förskolan m.m.  

Målet med vår verksamhet är att vi ska bedriva en god pedagogisk verksamhet och främja barnens utveckling, lärande och fostran.

Så här ser vår dag ut:

 • 06.00 Förskolan öppnar
 • 08.00 Vi äter frukost
 • 09.00 Planerad verksamhet/fri lek, utelek 
 • 09:30 Fruktstund
 • 09.00 Planerad verksamhet/fri lek, utelek 
 • 11.15 Lunch 
 • 12.00 Vila/läsvila
 • Planerad verksamhet/fri lek, utelek
 • 14.30 Mellanmål
 • 15.00 Fri lek eller utelek 
 • 17.15 Förskolan stänger

Samverkan

På hösten har vi föräldramöte. Varje vår genomför vi ett utvecklingssamtal. Vi erbjuder tre dagars inskolning eller två veckors inskolning.

Vi är även med i ett projekt där vi nu har tillgång till active board (en stor dator).

Granskad 2018-03-13
av Anna Grunditz