Pepparmyntans förskola, Värnamo

Pepparmyntans förskola

Förskolan består av två hus med sammanlagt sex förskoleavdelningar samt nattis. Pepparmyntan har ett lugnt läge alldeles intill ett grönområde mellan Hornarydsområdet och Gröndalsområdet, med närhet till affär, Folkets park, skola, och lekplatser.

Om oss

Vi arbetar för att barnen ska känna trygghet, tillit och glädje hos oss. Att de ges möjlighet att utforska, upptäcka och utvecklas utifrån sin egen utveckling och förmåga. Det är viktigt för oss att skapa en god föräldrakontakt där föräldrarna känner sig delaktiga i sitt barns vistelse på förskolan. Vår målsättning är att vi tillsammans skall arbeta för en positiv anda som genomsyrar verksamheten på Pepparmyntan.

På Pepparmyntan arbetar vi i projekt som är väl förankrade i läroplanen för förskolan och kommunens gemensamma mål. Utvärdering sker kontinuerligt genom SKA (systematiskt kvalitetsarbete).

Våra värdeord

Glädje

Positiva möten skapar förutsättningar för lustfyllt lärande där vi kan glädjas med varandra.

Tillsammans

En mötesplats som uppmuntrar mångfald och där vi skapar en vi-känsla och bemöter varandra med respekt och öppenhet.

Utforska

Närvarande medforskande pedagoger i en miljö som uppmuntrar till nyfikenhet, experimenterande och undersökande skapar förutsättningar för ett lustfyllt lärande.

Välkommen

Vill du se hur vi har det är du välkommen att besöka oss. Ring i förväg så att vi kan planera för besöket.

Granskad 2018-03-13
av Anna Grunditz