Lindens förskola I Ur och Skur, Lanna

Lindens förskola - I Ur och Skur

Lindens förskola är en I Ur och Skur-förskola i Lanna för barn i åldrarna 1-6 år. Vi har stora ljusa lokaler samt en fin utegård.

Idén i vår pedagogik är att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen.

Om oss

Våra lokaler finns i samma byggnad som Lindens fritidshem. I anslutning till gården ligger vår "skogsdunge" där vi har kojor, träd, stora stenar, vindskydd och eldstad. Vi har nära till skog och fin natur.

Vi arbetar enligt den friluftsskoleverksamhet för barn som utvecklats av Friluftsfrämjandet och som utgör grunden för I Ur och Skur.

Övriga grundpelare i vår verksamhet är lek, taktil massage, språk, matematik, kreativitet och ett lustfyllt lärande. Vi arbetar även för en avstressad, trygg och stimulerande miljö, där barnens självkänsla och empatiska förmåga kontinuerligt stärks.

Välkomna att besöka oss på I Ur och Skur Lindens förskola eller slå oss en signal.

Granskad 2018-04-12
av Anna Grunditz