Jannelunds förskola, Bredaryd

Jannelunds förskola

Jannelunds förskola ligger i Bredaryd. Vår utemiljö har stora ytor för lek och närhet till skog och grönområden, och ger stora möjligheter till frisk luft och träning av barnens motorik.

Vi vill att alla ska kunna känna glädje, tillit och trygghet hos oss. Genom att ge stort utrymme för barnens lek inne och ute vill vi väcka barnens fantasi och nyfikenhet för att leka och lära.

Om oss

En viktig del i vårt arbete är att ständigt stimulera barnens språkutveckling genom samtal, läsa, berätta, sjunga, lek med rim och ramsor samt i de vardagliga rutinsituationerna. Ett väl utvecklat språk stärker barnens självkänsla och ger goda förutsättningar till fortsatt utveckling och till ett livslångt lärande.

Jannelunds förskola består av fyra avdelningar. På Katthult och Saltkråkan är barnen upp till ca 3 års ålder. Därefter flyttas de över till Mattisborgen och Bullerbyn där de äldsta barnen är. Lokalerna på Jannelund är ljusa och rymliga som utformas efter barnens behov.

På Jannelunds förskola arbetar förskollärare, barnskötare, en förskollärare som ateljerista och en lokalvårdare samt en specialpedagog som är gemensam för områdets förskolor.  

Vill ni veta mer är ni välkomna att göra ett besök hos oss. 

Granskad 2018-01-04
av Anna Grunditz