Hästhovens förskola

Hästhovens förskola ligger mitt i ett bostadsområde i Rydaholm. Vi har en egen fin innergård med sandlåda, cykelslinga, klätterställning, liten pulkabacke och lekstuga. Det är också nära till skog och natur. Förskolan består av en avdelning med barn i åldrarna 1-6 år. Vi har förmånen att ha en egen kokerska, så maten lagas i huset.

Om oss

Vi arbetar i två grupper med barnen:

  • Gunghästen för 1-3-åringarna där vi är ca 12-14 barn
  • Käpphästen för 3-6-åringarna där vi är ca 18-20 barn

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan, kommunens och våra egna mål.

En dag per termin har vi planeringsdag. Då vi utvärderar och planerar vi vår verksamhet.

Vår målsättning är:

  • att ge barnen tid att leka så de får utrymme för fantasi och socialt samspel
  • att barnen ska få förståelse för matematiken och språkets värld på ett lekfullt sätt
  • att alla barn ska ha roligt och utvecklas tillsammans
  • att alla barn ska ha inflytande, bland annat genom Käpphästens möte
  • att barnen ska känna trygghet på förskolan
  • att barnen respekterar och förstår alla människors lika värde, oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning

Samverkan

Den dagliga föräldrakontakten då barnen lämnas och hämtas är mycket viktig för oss.

Har du frågor om Hästhovens förskola är du hjärtligt välkommen att ringa eller besöka oss.

Granskad 2018-03-13
av Anna Grunditz