Grantäppans förskola

Grantäppans förskola inspirerar till hälsa, rörelse och språklig medvetenhet. Vi erbjuder en verksamhet med brett innehåll med bl a skapande, sång, musik, naturupplevelser, allt för att stimulera det lustfyllda lärandet.

Om oss

Grantäppans förskola är belägen i närheten av Vråen centrum och består av 2 avdelningar med åldersindelning 1-3 år och 3-5 år. Förskolan erbjuder en stor utegård för varierande lek.

Vi vill ge barnen en trygg och harmonisk tillvaro på förskolan där tid för leken prioriteras.

Samverkan

Vår föräldrakontakt består av dagliga samtal i tamburen, föräldramöten, inskolningssamtal samt utvecklingssamtal.

Granskad 2018-03-15
av Anna Grunditz