Getingens förskola, Värnamo

Getingens förskola

På Getingens förskola utnyttjar vi närheten till skogen och använder den i våra projektarbeten. Utifrån projekten arbetar vi också aktivt med språk och matematik. Vår målsättning är att alla barn skall känna trygghet och glädje på förskolan och få möjlighet att utvecklas i sin egen takt utifrån sina möjligheter.

Om oss

Getingens förskola finns längst upp på Vråens bostadsområde med skogen som närmsta granne. Vår förskola har mycket generösa utrymmen. Här kan varje barn få möjligheter till både lek och lugn och ro. Vi har en stor härlig utemiljö, som stimulerar till mycket lek.
Vår förskola består av en avdelning med barn i åldrarna 1-5. Under aktiviteterna arbetar vi i åldersuppdelade grupper utifrån en flexibilitet beroende på hur barngruppen ser ut. Grupperna samarbetar alltid morgon och eftermiddag samt vid alla måltider och vid utevistelse.

Vår målsättning är att alla föräldrar känner all personal och att barnen känner trygghet hos oss alla.

Samverkan

Föräldrasamverkan på Getingens förskola består av inskolningstiden, föräldramöte, utvecklingssamtal, familjefester samt en aktiv daglig tamburkontakt.

Granskad 2018-03-13
av Anna Grunditz