Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Vanliga frågor och svar om avgiftskontrollen

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om avgiftskontrollen.
Om du har frågor om avgiftskontrollen ska du i första hand kontakta kontaktcenter.

Vad är avgiftskontroll?

Avgiftskontrollen är en kontroll så att alla hushåll i Värnamo kommun har betalat rätt avgift. Det betyder att de hushåll som betalat för mycket får pengar tillbaka och den som betalat för lite får en särskild räkning att betala.

Varför gör ni den här avgiftskontrollen?

Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållanden, så att avgiften för förskola/fritidshem för hushållet blir rätt. Avgiften grundas på hushållets totala inkomst, oavsett om det finns gemensamma barn eller inte. Vi vill med kontrollen följa upp att alla betalat rätt avgift. Det är en rättvise- och trygghetsfråga att familjer behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller. Det är lika viktigt att betala tillbaka som att kräva in pengar.

Hur har kontrollen gått till?

Vi hämtar uppgifter från Skatteverket om årsinkomsterna för 2017. Sedan delar vi din årsinkomst med 12, och får fram en beräknad månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift du lämnat till kommunen. Om de beloppen inte är lika, betyder det att avgiften varit för hög eller för låg. Då räknar vi om avgiften, och får fram vilket belopp du skulle ha betalat. Belopp mindre än 600 kr för hela 2017 kommer inte att faktureras eller återbetalas.

Varför kan jag bli tvungen att betala?

Barnomsorgsavgiften som du betalar till Värnamo kommun är en preliminär avgift. Det betyder att vi beräknar avgiften med hjälp av uppgifter som du lämnat till Värnamo kommun. Din slutliga avgift bestäms dock i efterhand när taxeringen är klar för det kalenderår som du betalade den preliminära avgiften för. Hade du högre inkomster än de du lämnat in blir du betalningsskyldig. För avvikelse under 600 kr på årsbasis genomförs ingen efterdebitering.

Vad har blivit fel när jag måste betala tillbaka pengar?

Det vanligaste felet är att du inte lämnat en aktuell inkomstuppgift i IST-förskola. En annan vanlig orsak till att det blir fel är att man inte räknat med allt som är skattepliktigt i månadsinkomsten. Många räkningsmottagare har inte angett sina familjeförhållanden enligt de regler vi har. Den gemensamma inkomsten för gifta eller sammanboende utgör underlag för avgiften, även om den personen inte är förälder till ditt barn.

Varför får jag pengar tillbaka?

Om det visar sig att du hade lägre inkomster än de du lämnat in till Värnamo kommun, får du pengar tillbaka. För avvikelse under 600 kr på årsbasis genomförs ingen återbetalning.

I de fall där personer har oreglerade skulder hos Värnamo kommun kommer återbetalningen att justeras gentemot skuldbeloppet.

Varför kontrollerar ni mot 2017, så långt bakåt i tiden?

Vi har inte tillgång till Skatteverkets uppgifter tidigare. Deras uppgifter bygger på vad du deklarerade i maj 2017. Det tar sedan tid innan den slutliga taxeringen är klar hos Skatteverket. Vi behöver också tid för att kontrollera våra egna uppgifter. Det finns familjer som redan under 2016 eller en bit in på 2017 fått justeringar av avgiften, i samråd med sin placeringsassistent. De uppgifterna finns i ekonomisystemet, och dessa samkörs med avgiftskontrollen.

Uppdateras inte min inkomst automatiskt?

Nej. Vårdnadshavare har ansvar för att registrera rätt inkomst och familjeförhållande i IST-förskola. Detta för att hushållets avgift för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem ska bli rätt.

Vems ansvar är det att uppdatera inkomstuppgifter?

De är vårdnadshavarna som själva ansvarar för att uppdatera rätt inkomst och familjeförhållande så att avgiften för hushållet blir rätt. Taxan för förskola och fritidshem grundas på hushållets totala inkomst, oavsett om hushållet har gemensamma barn eller inte.

Jag ska få pengar tillbaka, men kan ni inte dra av det på nästa vanliga räkning?

Vi kan tyvärr inte koppla ihop belopp från avgiftskontrollen med den vanliga avgiften för förskola och fritidshem på grund av tekniska skäl. Det är inte heller säkert att familjebilden är densamma nu som den var 2017.

Jag är inte nöjd med det underlag som finns på fakturan, kan jag få ett mer detaljerat underlag?

Du kan beställa hem ett mer detaljerat underlag. Kontakta kontaktcenter så skickar vi ett mer detaljerat underlag till dig.

Hur snabbt ska jag betala fakturan?

Fakturan ska betalas inom 30 dagar. Förfallodatum är 30 april 2019.
Om fakturan inte betalas inom angiven tid skickas ärendet till inkasso. 

Vad händer om jag inte kan betala fakturan i tid?

Vår kommun har valt att inte tillämpa avstängningsrutinen i samband med avgiftskontrollen. Det betyder att ditt barn har kvar sin barnomsorgsplats. Däremot går en obetald faktura direkt till inkasso utan påminnelse.

Jag kan inte betala min faktura, vart ska jag vända mig?

Om du inte kan betala hela fakturan på en gång, finns det en eventuell möjlighet att lägga upp en avbetalningsplan. Ring ekonomikontoret via kontaktcenter, 0370-37 70 00.

Tillkommer det avgifter vid en avbetalningsplan?

Ja, det tillkommer sedvanliga räntor och uppläggningskostnader.

Vad räknas som inkomst?

Hushållets gemensamma inkomst, all skattepliktig inkomst så som lön för arbete (inklusive OB-tillägg och övertid), föräldrapenning, a-kassa, aktivitetsstöd, aktivitetsersättning och sjukpenning.

Men inte bidrag, så som barnbidrag, studiebidrag, studielån, bostadsbidrag.

Vi har separerat. Vem ska betala fakturan?

Bodde ni ihop under det aktuella året så har ni båda ansvar för att fakturan betalas.

Senast granskad:
2019-03-22

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se

 

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

 

Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo

 

Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

 

Organisationsnummer
212000-0555
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp