Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Avgiftskontroll

Varje år kontrollerar Värnamo kommun att alla familjer har betalat rätt avgift för förskola och fritidshem. Avgiftskontrollen är viktig ur rättvisesynpunkt, alla ska betala rätt avgift. Den som betalat för mycket får pengar tillbaka och den som betalat för lite får en särskild räkning att betala.
Kontrollen genomförs ca två år bakåt i tiden.

Under 2019 kontrollerar Värnamo kommun de avgifter för förskola och fritidshem, som betalades 2017.

Kontrollen genomförs genom att vi jämför hushållets totala inkomst, enligt Skatteverkets register och dela den med tolv för att få en genomsnittlig månadsinkomst. Den siffran jämförs sedan med den inkomstuppgift som är lämnad och registrerad i IST-förskola.

Vårdnadshavare ansvarar själva för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att avgiften för hushållet blir rätt. Dessa uppgifter ska uppdateras i IST-förskolan. Taxan för förskola och fritidshem grundas på hushållets totala inkomst, oavsett om hushållet har gemensamma barn eller inte.

Har du betalat för mycket eller för lite avgift för förskola/fritidshem 2017?

Om de inkomstuppgifter du lämnat till oss är lägre eller högre än den faktiska inkomsten, innebär det att kommunen i efterhand justerar avgiften för 2017.

Har du betalat för lite får du en faktura, som ska betalas inom 30 dagar. Om fakturan inte betalas inom angiven tid skickas ärendet till inkasso. Om du inte kan betala hela fakturan på en gång, finns det en eventuellt möjlighet att lägga upp en avbetalningsplan.

Har du betalat för mycket barnomsorgsavgift under 2017 kommer du att automatiskt få det utbetalt. Belopp under 600 kr faktureras eller återbetalas inte.

Senast granskad:
2019-12-02

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter