Avgifter och regler

För barn som är placerade på förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet tas en månadsavgift ut 12 månader per år. Det vill säga även under semester och annan ledighet.

Avgiften grundas på familjens gemensamma bruttoinkomst/år. Högsta avgiftsgrundande inkomst är 46 080 kr/mån. Avgiften för placeringen gäller oavsett vilken omsorgstid barnet har i verksamheten.

Anmäl ändrad inkomst

Alla som har barn i barnomsorgen är skyldiga att anmäla hushållets avgiftsgrundande inkomst till barn- och utbildningsförvaltningen.

Anmälan om inkomst ska göras:

  • När barnet börjar i barnomsorgen
  • När hushållets inkomst ändras
  • När hushållets sammansättning ändras, t ex vid separation eller nytt samboende
  • Efter begäran från kommunen

Det är mycket viktigt att du alltid lämnar rätt uppgifter om inkomst, även om du tjänar mer än beloppet för maxtaxa, för att du ska fortsätta att betala rätt avgift. Ändrar du inte din inkomstuppgift kan du komma att betala för lite i avgift och du får då betala i efterhand när vi genomför avgiftskontrollen.

Du anmäler ändrad inkomst i e-tjänsten IST förskola och fritidshem. Vid förändrade familjeförhållanden ska detta anmälas till kommunens placeringsassistenter.

Avgiftsnivåer från och med 1 januari 2018

Förskola/pedagogisk omsorg

Barn 1: 3% av inkomsten -  dock högst 1 382 kr/mån

Barn 2: 2% av inkomsten - dock högst 922 kr/mån

Barn 3: 1% av inkomsten - dock högst 461 kr/mån

Barn 4: Ingen avgift tas ut

Avgift för allmän förskola

Barn 1: 2,242% av inkomsten - dock högst 1 033 kr/mån

Barn 2: 1,495% av inkomsten - dock högst 689 kr/mån

Barn 3: 0,747% av inkomsten - dock högst 344 kr/mån

Barn 4: Ingen avgift tas ut

Avgift för fritidshem/pedagogisk omsorg

Barn 1: 2% av inkomsten - dock högst 922 kr/mån

Barn 2: 1% av inkomsten - dock högst 461 kr/mån

Barn 3: 1% av inkomsten - dock högst 461 kr/mån

Barn 4: ingen avgift tas ut

Endast skollovsplats

För skollovsplats avsedd för barn i behov av omsorg endast på lovdagar och studiedagar. För skollovsplatser uttages tre månadsavgifter per år. Avgiften fördelas och debiteras på tolv månader/år. Avgiften beräknas på samma sätt som för fritidshem eller pedagogisk verksamhet.

Ytterligare information om avgifter och regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem hittar du i tillämpningsreglerna.

Granskad 2018-05-15
av Anna Grunditz