Allmän förskola

I förskolan läggs grunden för barnets lärande och därför finns allmän förskola för alla barn över tre år. Allmän förskola är inte en särskild form av förskola. "Allmän" syftar på att förskolan ska vara tillgänglig och avgiftsfri.

Alla barn har rätt till allmän förskola, 525 timmar om året, från och med höstterminen det år de fyller tre år. Den allmänna förskolan följer grundskolans läsårstider frånsett de tre första skoldagarna av höstterminen. och är förlagd till och ingår i förskoleverksamhetens ordinarie verksamhet.

Reducerad avgift allmän förskola

Om ditt barn har en förskoleplats på grund av ditt behov av arbete eller studier, får du en avgiftsreducering av barnomsorgsavgiften motsvarande 2,242 procent av bruttoinkomsten (dock högst 344 kronor/månad).

Avgiftsfri allmän förskola

Vårdnadshavare kan välja avgiftsfri allmän förskola 15 timmar per vecka från och med höstterminen det året då barnet fyller tre år. Ditt barn har då rätt till 15 timmars barnomsorg per vecka men inte under lov- respektive studiedagar.

Observera att du ska kontakta respektive placeringsassistent för att din placering ska bli avgiftsfri.

Granskad 2018-05-15
av Anna Grunditz