Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

15-timmars avgiftsfri allmän förskola

Avgiftsfri allmän förskola erbjuds alla barn mellan 3 och 5 år. Allmän förskola följer skolans läsårstider. Den är avgiftsfri och erbjuds 15 timmar per vecka på tider som rektorn beslutar, från och med höstterminen det år de fyller tre år.

I förskolan läggs grunden för barnets lärande och därför finns allmän förskola för alla barn över tre år. Allmän förskola är inte en särskild form av förskola. "Allmän" syftar på att förskolan ska vara tillgänglig och avgiftsfri.

Den allmänna förskolan följer grundskolans läsårstider frånsett de tre första skoldagarna av höstterminen. och är förlagd till och ingår i förskoleverksamhetens ordinarie verksamhet.

Reducerad avgift allmän förskola

Om ditt barn har en förskoleplats på grund av ditt behov av arbete eller studier, får du en avgiftsreducering av barnomsorgsavgiften motsvarande 2,242 procent av bruttoinkomsten (dock högst 1033 kronor/månad).

Avgiftsfri allmän förskola

Vårdnadshavare kan välja avgiftsfri allmän förskola 15 timmar per vecka från och med höstterminen det året då barnet fyller tre år. Ditt barn har då rätt till 15 timmars barnomsorg per vecka men inte under lov- respektive studiedagar.

Observera att du måste ansöka om avgiftsfriplacering via vår e-tjänst som du hittar nedan.

Arbetssökande eller föräldraledig

Arbetssökande och föräldraledigas barn har rätt från ett års ålder till plats i förskola. Barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga ska erbjudas plats tre timmar per dag eller 15 timmar per vecka. Timmarna bör fördelas jämt över veckans dagar.

Vårdnadshavare som blir sjukskrivna och som har barn i barnomsorgen behåller sin rätt till barnomsorg. Avgift betalas enligt vanlig taxa. Samma regler gäller vid graviditetspenning.

Senast granskad:
2019-08-13

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter