Försäkringar

Värnamo kommun har från och med 1 januari 2017 tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring hos försäkringsbolaget Länsförsäkringar för elever, barn, ungdomar och vissa andra grupper.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada. En olycksfallsskada är en kroppsskada som ofrivilligt drabbar den försäkrade genom en plötslig yttre händelse. Försäkringen gäller inte vid sjukdom. Försäkringen gäller utan självrisk.

Skadeanmälan

Skadeanmälan görs antingen via telefon eller e-post till Länsförsäkringar.

Tidigare försäkringsgivare

Tidigare försäkringsgivare var Gjensidige till och med 31 december 2016.

Granskad 2018-04-09
av Anna Grunditz